Uwaga!
 
Zakończenie roku szkolnego odbędzie się na sali gimnastycznej w następującym porządku:

 

Klasy I - III Szkoły Podstawowej o godzinie 8:10
Klasy I - III Gimnazjum o godzinie 9:00
Klasy IV - VI Szkoły Podstawowej o godzinie 11:00

 
Zespół Szkół Publicznych w Łasinie

 

Ul. M. C. Skłodowskiej 14
86 - 320 Łasin
woj. kujawsko - pomorskie
tel.: (056) 466-42-91
fax.: (056) 466-52-70
 
 
Szkoła Podstawowa w Łasinie
im. Bojowników o Wolność i Demokrację
 
Gimnazjum nr 1 w Łasinie

 

 
 
dyrektor e - mail: zsplasin@interia.pl


 

Aktualizacja: 07. 06. 2016 r.